Privacybeleid

Springkastelen en tenten huren

Cookie beleid, onderaan deze pagina

SeNo-Events, gevestigd aan SeNo-Events
Fuérisonplaats 8 bus 2
1820 Steenokkerzeel (België)
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://senovents.be
SeNo-Events
Fuérisonplaats 8 bus 2
1820 Steenokkerzeel
België
+32 (0)470/17.35.21

Persoonsgegevens die wij verwerken

SeNo-Events verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@senoevents.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SeNo-Events verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SeNo-Events bewaart uw persoonsgegevens voor onbepaalde termijn. Op verzoek kunnen deze gegevens worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

SeNo-Events verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SeNo-Events en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@senoevents.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

SeNo-Events wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SeNo-Events neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@senoevents.be

Cookies

Cookies die alleen nodig zijn voor het surfen
Deze cookies zijn nodig om op onze websites te kunnen surfen en sommige delen ervan te kunnen gebruiken. Dergelijke cookies bevatten geen andere persoonlijke gegevens dan uw IP-adres dat u nodig heeft om te kunnen surfen op het internet. Die cookies bieden u de mogelijkheid om binnen de website te navigeren en helpen u terug te keren naar de vorige pagina’s en om formulieren in te vullen.
Functionele cookies
Deze cookies dienen om de werking van onze website te vereenvoudigen en te analyseren en om het gebruik aangenamer en persoonlijker te maken. Deze informatie wordt alleen opgeslagen op uw eigen computer en wordt door ons alleen anoniem gebruikt. Zo kunnen we de diensten personaliseren door uw voorkeuren te onthouden.
Cookies van derden
Derden (partners) installeren via onze website cookies om door het gebruik van externe tools of toepassingen de inhoud en werking van de website te verbeteren. Bovendien plaatsen we ook cookies op websites waarop onze advertenties staan om statistieken te verzamelen, te tellen hoe vaak onze verspreide publiciteit wordt weergegeven en gebruikt en te controleren hoeveel gebruikers op de inhoud klikken. Met al die informatie kunnen we vooral een berekening uitvoeren van de verschuldigde bedragen aan de betrokkenen van het kanaal dat de reclame verspreidt.

HOE LANG BLIJVEN DE COOKIES BEWAARD?

De cookies worden gedurende één jaar bewaard.

KAN IK HET GEBRUIK VAN COOKIES WEIGEREN?

De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te accepteren of te blokkeren én om u in te lichten telkens er gebruik wordt gemaakt van cookies. U kan ervoor kiezen om deze cookies te verwerpen, hoewel dit de navigatie en de functionaliteit van de diensten op de site in het gedrang kan brengen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Call Now Button

Wij maken gebruik van cookies. Bij gebruik van deze website gaat u akkoort met ons privacy beleid.